Tuesday, February 20, 2018
Από την 1/1/2018, 19% ΦΠΑ στα οικόπεδα και στη γη

Μετά από καθυστέρηση 10 ετών η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγκάστηκε να επιβάλει ΦΠΑ στις πωλήσεις οικοπέδων και αναπτύξιμης γης.

Για αυτό όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει οικόπεδο για να κτίσει την οικία του, καλά θα κάνει να σπεύσει να το αγοράσει πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερα παρακαλώ όπως :

Μετά από μια δεκαετία καθυστέρησης, η κυπριακή βουλή ψήφισε σήμερα νόμο που επιβάλλει ΦΠΑ 19% στα οικόπεδα, δίνοντας παράλληλα αρκετή διακριτική ευχέρεια στην εφορία για τις περιπτώσεις στις οποίες θα εφαρμόζεται ο νέος νόμος.

Το νομοσχέδιο πέρασε με 26 ψήφους υπέρ και 20 εναντίον, όπως διαμορφώθηκε η δεύτερη ψηφοφορία που έγινε δια χειρός.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, οι βουλευτές του ΔΗΚΟ πλην του Ζαχαρία Κουλία και ο βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας και ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Εναντίον τάχθηκαν οι παρόντες βουλευτές του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, ο βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύης Γιώργος Παπαδόπουλος και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης.

Η νέα νομοθεσία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και η εναρμονιστική ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Ιανουαρίου του 2018.

Το νομοσχέδιο του οποίου η συζήτηση στην ολομέλεια είχε αναβληθεί επανειλημμένως, αφορά ρυθμίσεις με τις οποίες η Δημοκρατία όφειλε από την 1η Ιανουαρίου 2008 να συμμορφωθεί,.

Ο ορισμός που υιοθέτησε η επιτροπή οικονομικών αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας, βασίζεται στον αντίστοιχο ολλανδικό ορισμό που αναφέρεται σε μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη η οποία ξεκάθαρα προορίζεται για την ανέγερση ενός ή περισσοτέρων σταθερών κατασκευών.

Ενώπιον των βουλευτών τέθηκαν επίσης δύο τροπολογίες επί του νομοσχεδίου που προήλθαν από τη Συμμαχία Πολιτών και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Τα δύο κόμματα υπέβαλαν κοινή τροπολογία σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός των τεμαχίων γης τα οποία θα εμπίπτουν στην έννοια της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, όπως και το χρονικό σημείο που θα λαμβάνεται υπόψη ως ο χρόνος πραγματοποίησης της μεταβίβασης αυτής, να γίνεται μέσω της έκδοσης κανονισμών οι οποίοι θα κατατίθενται στη βουλή προς έγκριση, αντί με διάταγμα του υπουργικού συμβουλίου, όπως προτείνεται με το νομοσχέδιο. Η τροπολογία ψηφίστηκε με 23 ψήφους υπέρ, 21 εναντίον και μια αποχή.

Η δεύτερη τροπολογία της Συμμαχίας Πολιτών, η οποία καταψηφίστηκε, αφορούσε επέκταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ώστε οι πρόνοιες για επιβολή ΦΠΑ 19% σε περιπτώσεις παράδοσης γης προς οικοδόμηση, να ισχύσουν από την 2η Ιανουαρίου 2021, αντί από την 2η Ιανουαρίου 2018.

Προβληματισμό φαίνεται να προκαλεί σε ορισμένους βουλευτές, ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο νόμος από πλευράς εφόρου φορολογίας που θα είναι ο αρμόδιος να υποδείξει αν μια πράξη πρέπει να χαρακτηριστεί ως εμπορική ή όχι.

Την ίδια στιγμή, το ΑΚΕΛ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο να καταλήγουν να πληρώνουν τη φορολογία νέα ζευγάρια που θα αποφασίζουν να αγοράσουν οικόπεδο για την ανέγερση της κατοικίας τους, σημείο που δεν ρυθμίζεται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ανησυχία θα αντιμετωπιστεί στη συνέχεια «με απόλυτο τρόπο» και μέσω άλλης νομοθεσίας.

Ποιές περιπτώσεις φορολογούνται

Τα τεμάχια γης τα οποία θα εμπίπτουν στην κατηγορία της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, καθώς και το ακριβές σημείο που θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εξακρίβωσης του χρόνου της μεταβίβασης θα καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς που θα περνούν από τη βουλή, σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε.

Από την υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ θα εξαιρούνται οι προστατευόμενες και οι κτηνοτροφικές περιοχές.

Ο έφορος φορολογίας κατά την εξέταση του θέματος, διευκρίνισε ότι ΦΠΑ θα επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις πώλησης γηπέδων προς οικοδόμηση οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οποιεσδήποτε άλλες πωλήσεις γηπέδων προς οικοδόμηση θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τον έφορο φορολογίας ως προς το κατά πόσο αυτές εμπίπτουν στον όρο «οικονομική δραστηριότητα» με συνεκτίμηση σε κάθε περίπτωση των δεδομένων κατά το χρόνο πραγματοποίησης της πώλησης.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προνοεί όπως η απόδοση ΦΠΑ στις περιπτώσεις πώλησης γης στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου ή/και αναγκαστικής μεταβίβασης προς το δανειστή ή πώλησης μέσω διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιου πλειστηριασμού που διενεργείται από το δανειστή να πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης.

Επίσης καθορίζεται ξεκάθαρα ότι ΦΠΑ 19% θα επιβάλλεται σε αγοραπωλησίες μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, η οποία ξεκάθαρα θα προορίζεται για την ανέγερση ενός ή περισσότερων κατασκευών.

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις σύναψης νέων συμβάσεων θα επιβάλλεται ΦΠΑ στη μίσθωση/ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας για επιχειρηματικούς σκοπούς, παρέχοντας παράλληλα το δικαίωμα στον εκμισθωτή, εφόσον αυτός προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στον έφορο φορολογίας, να επιλέγει τη μη επιβολή ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν θα επιβάλλεται ΦΠΑ στην πώληση μετοχών ή μεριδίων εταιρειών, στην περίπτωση που με την πώληση μεταβιβάζεται ακίνητο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής οικονομικών, ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα καθοριστεί η 2α Ιανουαρίου 2018, με στόχο να δοθεί χρόνος στην αγορά να προσαρμοστεί στις επερχόμενες ρυθμίσεις, με εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στην ενοικίαση ακινήτων, οι οποίες αποφασίστηκε όπως τεθούν σε άμεση ισχύ με τη δημοσίευση του νόμου στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Της Μαρίας Χαμπή

Πηγή: InCyprus PropertyNews